Om Vandværket

I/S Jystrup vandværk

Selskabet , der er stiftet den 23 . september 1905 og er et Interessentskab, hvis navn er I/S Jystrup Vandværk. Interessentselskabet har hjemsted i Jystrup under Ringsted kommune .

Interessentskabets medlemmer er grundejere indenfor værkets forsyningsområde som ved betaling af anlægs bidrag og tilslutningsafgift i henhold til disse love og vedtægter har tilkendegivet at være medlem af I/S Jystrup Vandværk .

Kontakt til Vandværket: http://jystrupvandvaerk.dk/Kontakt.html


VED TEKNISKE PROBLEMER (Vandtryk m.m.)

Kontakt:  Claus Bang   Tlf.: 25126429

E-mail: cbang.service@gmail.com