Vandværkets drift

Seneste opdatering 02.08.18

Problemer med Vandtryk / ingen vand 

Der er problemer med strømmen på vandværket, der arbejdes på det, og vi kender ikke tidshorisonten.

Der er konstateret et brud på ledningen, og det eftersøges nu. Der vil desværre være midlertidige afbrydelser af vand forskellige steder. 

 Jystrup by får stadig vand fra Ringsted, og det vil de foresat få, indtil den nye boring er på plads, og vandværket på Ålholmvej er renoveret. Der er ingen kendt tidshorisont. 

 Vi beklager meget men gør ALT, hvad vi kan for at få det på plads.

Med Venlig hilsen Bestyrelsen

Sløjfning af gamle brønde 

Der findes et utal af gamle brønde i og omkring Jystrup. Brønde, der ikke længere er i drift, og som er skjult og sikkert også for de flestes vedkommende er glemt. 

Selv om de kan synes ganske uskadelige, har det vist sig, at brøndene medfører en stor risiko for det rene grundvand – og dermed også for drikkevandet. 

De gamle brønde og boringer virker som åbne huller, hvor igennem regnvand og forurening kan løbe direkte ned i grundvandet – i stedet for at sivelangsomt igennem jordlagene. Det er derfor vigtigt, at ubenyttede brønde og boringer lukkes forsvarligt med de rigtige materialer. 

Er du i tvivl om der kan ligge en gammel brønd eller boring på din ejendom,kan du henvende dig til vandværket, som kan hjælpe dig videre. Se kontaktoplysninger under punktet Kontakt. Eller du kan sende en mail til vandværket – find kontakt her: http://jystrupvandvaerk.dk/Kontakt.html

Og det er gratis…! De private vandværker i Ringsted kommune har sammen med HOFOR A/S og Ringsted Forsyning dannet Ringsted Vandsamarbejde I/S, som skalsikre rent drikkevand til vores brugere.

Ringsted Vandsamarbejde tilbyder at sløjfe (lukke) ubenyttede brønde eller boringer for grundejere i Ringsted Kommune ganske gratis!

Se også dette oversigtskort over Jystrup området – nok lidt overraskende at se for de fleste af os.

Læs om Ringsted Vandsamarbejde, som vi er medlem af  Klik her.