Helhedsplanen

Jystrup – midt på Sjælland

Helhedsplanen for Jystrup-Valsølille er blevet til på initiativ af og støtte fra Landsbyforum. Planen er udarbejdet og vedligeholdes af Landsbyforeningen for Jystrup & omegn i samråd med områdets skole, institutioner, foreninger, arbejdsgrupper, borgere og erhvervsliv.

Helhedsplanen har til formål at samle og beskrive områdets behov for opdatering og videreudvikling, så Jystrup-Valsølille i fremtiden forbliver et attraktivt område for os der bor her – og for os der skal bo her i fremtiden.

Helhedsplanen er udarbejdet i 2013 – 2014 i naturlig forlængelse af Kommuneplan 2013 – 2025 og som udmøntning af Ringsted kommunes Landdistriktspolitik 2014 – 2018

Har du lyst til at bidrage til arbejdet med helhedsplanen for Jystrup-Valsølille, skal du blot kontakte Landsbyforeningen for Jystrup & omegn på post@jystrup.dk.