Afholdte arrangementer

Lokalhistorisk Forening for Jystrup-Valsølille Sogne

2022

 • Kirkegårdsvandring i Jystrup v/ Kirsten Henriksen med fokus på bevaringsværdige gravminder.

2021

 • Præsentation af 2. oplag af Aage Baggers bog “Lokalhistoriske vandringer i og omkring Jystrup” + kunstudstilling i Stalden.

2020

 • Besøg på Jystrup Møllegård.
 • Øvrige planlagte arrangementer aflyst pga. Corona

2019

 • Foredrag med billeder v/Svend-Aage Petersen om Jystrup Andelsmejeri.
 • Vandretur omkring Højbjerg ved Gyldenløveshøj. Sluttede ved Sporvejsmuseets cafévogn.
 • Foredrag om gården ”Axelholm” af Jens Winther Frederiksen, fætter til nuværende ejer Jens Erik Frederiksen, og med udgangspunkt i hans bog ”Én slægt – tre slægtsgårde”.

2018

 • Besøg på ”Slangerupgård”. Hanne Buchardt Hansen og Alex Buchardt Pedersen fortæller om Slagtergården i Jystrup, Valsømagle Købmandshandel og ”Slangerupgård”
 • Foredrag. Heiner Gringmuth fortæller om sin opvækst i Tyskland efter 2. verdenskrig.
 • Foredrag om Jystrup Brugsforening, Møllen og Forsamlingshuset v/Svend-Aage Petersen

2017

 • Besøg på Ringsted Radiomuseum
 • Oplevelsesstien ved Haraldsted sø, vandretur
 • Michael Larsen viste billeder af ”Folk og fæ” i Stalden

2016

 • Tur til Mortenstrup- og Bistrupskov med Svend-Aage Pedersen som guide. Skovkaffe
 • Coop’s 100-års fødselsdag v/journalist Kristian Ditlev Jensen (med Brugsen og LOF)

2015

 • Generalforsamling, film om Bidstrupskovene: ”For Troeskab og tapper Modighed”
 • Valsølillegården, hvor Ole Vendelsøe fortalte om sin barndom, samt rundvisning
 • Udflugt til lokaliteterne for 4 gamle skoler på egnen
 • Bogudgivelse ”Kvindeeg og Mindesten” under grundlovsfesten i Jystrup

2014

 • Midtbanen, foredrag v/Niels Jørgen Larsen
 • Modstandsgruppen Borupholdet m.m. under 2.verdenskrig v/Jonna og John Helmersen

2013

 • Udgivelse af bogen ”Savværksliv” i Stalden
 • Tadre Mølle, udflugt
 • Filmen ”Jystrup under 2.verdenskrig” fra Østagergård i Stalden

2012

 • Kildetur, Egnshistorisk forening for Hvalsø, Mortenstrupkilden og Ellesøkilden 2012: 31/8 Vandretur, Vandrefestival Sjælland 2012

2011

 • Jystrup-filmen fra Østagergård i Stalden

2010

 • Husarkiv på nettet beskrevet i foreningens nyhedsbrev
 • Vandretur i Skjoldenæsholm skov, Gyldenløveshøj m/Poul Norup

2009

 • Besøg på arkivet aflyst pga. manglende tilmeldinger
 • Udflugt til Ridebanen og Valsøgaard 2009: 6/10 ”Var det rejsen værd? ” om 3 brødre fra Hellehuse v/Pia Viscor

2008

 • Foredrag om det gamle Savværk i Jystrup af Svend-Aage Pedersen
 • Sporvejsmuseet, kaffe i en sporvogn
 • Bogen om lægerne Tvedegaard præsenteres i ”Tvedegaards have og hus”

2007

 • 4 tilflyttere fortæller om hvorfor valget faldt på Jystrup
 • Skovtur i Skjoldenæsholm skoven med Poul Norup

2006

 • Valsølille kirke og præstegård v/Niels Bruun de Neergaard
 • Tur til det gamle Skjoldenæs
 • Besøg på Valsølillegården, Andelsboligforeningen Valsølillegård og Kirsten Bramsen
 • Om Valsølille, foredrag af Niels Bruun de Neergaard og Aage Bagger

2005

 • Den Midtsjællandske Jernbane v/ W.E.Dancker-Jensen, Lejre
 • Skjoldenæsholm gods v/ Susanne Bruun de Neergaard
 • Michael Larsen viste billeder af ”folk og fæ” i Stalden

2004

 • Mælkemandens sidste tur, Åge Jensen, Kirke Saaby
 • Naturbilleder fra Midtsjæll. v/Ole Gabrielsen, vildtplejestation

2003

 • Fællesarrangement v/Landsbyforeningen: arkivets projekt ”Lokalsamfund, foto og identitet”
 • Foredrag i Stalden af Pia Viscor om udvandring
 • Besøg på Skovlygården

2002

 • Vandretur i Valborup Skov med skovfoged Hans Jessen
 • Foredrag i Stalden om Midtsjæll. Lokalhist. Arkiv af Michel Steen-Hansen