Projekt Multihus

Projekt Multihus tager udgangspunkt i en tiltrængt opdatering af faciliteterne på og omkring Søholmskolen, Søhesten, Søholmhus, Aktivitetshuset og Børnenes hus Jystrup.

“Borgere rundt om fra hele kommunen benytter områdets faciliteter, i det omfang der er kapacitet til det, men faciliteterne er ikke opdateret siden 1980 – så behovet for opdatering er kritisk”

På grund af projektets omfang er der stiftet en projektgruppe, hvis formål er at varetage alle interessenternes tværgående interesser, samt at drive projektet frem mod realisering.

Projektgruppen

Den nuværende projektgruppe blev etableret i oktober 2021. Gruppen hører administrativt under Jystrup IF og er ligeledes tilknyttet bestyrelsen i Landsbyforeningen for Jystrup & omegn.

Projektgruppen er gået i gang med at opstille modeller til et for-projekt, så gruppen kan komme med mulige løsninger og få genstartet samarbejde med Ringsted Kommune. Borgmester Henrik Hvidsten er bekendt med byens ønske om et multihus. Der er planlagt møde med kommunaldirektøren, medio maj, i Jystrup.

Projektgruppen mødes den 1. mandag hver måned – hvis du ønsker at deltage i arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte Louise Frimann på louisefrimann@hotmail.com.

Projekt Vision

Visionen er at skabe en naturlig sammenhæng mellem de forskellige interessenter der benytter områdets faciliteter i dag, samt dem som ønsker at anvende faciliteterne i fremtiden. Synergien ved at bringe interessenterne tættere sammen er til gavn for landsbyens sammenhængskraft og har ligeledes vist sig at være fremmende for det lokale engagement.

Fremtidens Mødested binder inde- og udearealer sammen på en måde, der åbner op for helt nye anvendelsesmuligheder, for en række interessenter og giver samtidig borgerne nye rekreative muligheder, herunder skole, institutioner og foreningsliv.

Bæredygtighed og værdiskabelse er gennemgående temaer i alle projektet faser.

Faciliteterne skal:

  • understøtte daglig leg og læring, samt kulturelle-, sportslige- og andre almene aktiviteter.
  • give mulighed for identitets skabelse for brugere med behov for et fast tilholdssted.
  • indgå i lokalefordelingen og derved aflaste kommunens halfaciliteter og gymnastiksale.
  • have de lavest mulige drifts- og energiomkostninger på opførelsetidspunktet.

Skitseforslag

Herunder vises de skitser der er udarbejdet for at synliggøre interessenternes kortlagte behov.

Skitserne tager ikke stilling til udseende, men viser det arkitektonisk greb “Perlekæden” der tilgodeser det kortlagte behov – det endelige udseende bringes først i spil senere i processen!

I 2022 arbejdes der videre på et nyt / opdateret skitseprojekt.

Følg med i projektet

Projektets hjemmeside findes på www.søholmhus.dk (projekt-log forefindes på forsiden).

Projektets facebookside findes på www.facebook.com/soeholmhus.

Henvendelse kan rettes på mail til arbejdsgruppen på shh@soeholmhus.dk.