Landsbyforeningen

Vær med til at præge din by
De mange muligheder for sport og kultur, de gode fester og det rare sammenhold i Jystrup, bliver båret af én enkelt ressource – de mennesker, der bor her.
Jo flere, der bidrager med gode ideer og engagement, jo sjovere bliver Jystrup at bo i for både børn, unge, voksne og ældre.
Hvis du har lyst, er der også plads til dig og brug for dine kræfter.

Et Aktivt Jystrup
Landsbyforeningen samler trådene i netværket Et Aktivt Jystrup, der binder vores foreninger, organisationer og institutioner sammen. Her fødes, debatteres og udvikles ideer på tværs – så vi styrker vores kræfter i et større fællesskab, der løbende beskrives i en fælles Helhedsplan.

Hvorfor er landsbyforeningen vigtig?

Hvad er Landsbyforeningen for Jystrup & omegn?
Foreningen dækker hele det geografiske område omkring Jystrup. – Dvs. Jystrup, Valsølille, Høed, Atterup, Mortenstrup, Egemose, Skee, Svalmstrup, Skjoldenæsholm, Ny Jystrup, Nebs Mølle og hele oplandet i tilknytning hertil.

Dialogen mellem Ringsted kommune og borgerne i ovennævnte områder, sker gennem Landsbyforeningens bestyrelse. Det er derfor en stor fordel at denne er sammensat af repræsentanter fra forskellige dele af lokalsamfundet.

Foreningen samarbejder med kommunens øvrige landsbyforeninger, lokalråd og bylaug gennem Landsbyforum-Ringsted, hvor bestyrelsen også er repræsenteret.

Jystrups lokalområde udgør en fjerdedel af landsbyklyngen søskovlandet.dk, så bestyrelsen er naturligvis også repræsenteret i dennes styregruppe.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller gode idéer, er du altid velkommen til at kontakte os på post@jystrup.dk

Jystrups facebookgruppe finder du her www.facebook.com/groups/landsbyenjystrup