Kirkernes historie

jystrup kirke
Jystrup kirke

valsølille kirke
Valsølille kirke

Jystrup kirke

Jystrup kirke er beliggende på en bakke, der rejser sig stejlt på vest-nord og østsiden. Står man på kirkens nordside fornemmer man noget af det særlige terrænforhold med stejle bakker omkring Jystrup sø. Nedenfor kirkebakken langs med søens sydside, lå den oprindelige landsbys gårde.

Kirkens ældste, romanske del, svarende til det nuværende skib, er fra 1250 og opført af øksehugget kvit kvadre og rå kampsten, i vest gavlen har man dog klaret sin med små marksten.

Den ældste del af kirken har en tilmuret dør. Norddøren (kvindedøren) den er tydeligt aftegnet i muren udvendig.

Det nuværende gotiske kor er bygget tæt på år 1500 med anvendelse af bl.a. stenene fra det romanske kor, som det erstattede.

Den første udvidelse af kirken var dog sikkert våbenhuset nogle år før, mens tårnet først kom til lige omkring 1500, og da i en højere skikkelse end nu.

Årstallet 1724 på tårnets vest side, er sat til minde om en istandsættelse af tårnet. Det angiver derfor intet om kirkens alder.

Valsølille kirke

Valsølille kirke er anneks til Jystrup, nævnes i Roskildebispens jordebog ca. år 1370, og som havde én plovs jorde og svarer til 1. mark. I 1673 købte/fik rentemester Henrik Müller Skjoldenæsholm og fik dermed Jus patronatus til sognets kirke.

Kirken overgik til selveje 1.maj 1922.

Valsølille kirke ligger centralt i sognet tæt ved Valsølillegården på et terræn, der falder mod øst ned til Valsølille sø. Kirkegården er hegnet af kampstens diger, mod vest dog udskiftet til kløvede sten, og mod nord og syd til dels fjernet ved kirkegårdens udvidelse. Store linde- og asketræer udgør kirkegårdens gamle udstrækning.

Mod syd er en særlig kirkegård for familien Bruun de Neergaard på Skjoldenæsholm.

Bygningen består af romansk skib og kor med apsis, gotisk våbenhus og vest tårn.

Kirken er opført af fraadsten, kritsten, og små kampesten.