Landsbyklyngen

Søskovlandet Sjælland

Søskovlandet er navnet på et klyngesamarbejde mellem de 4 sogne:

Haraldsted-Allindemagle
Jystrup-Valsølille
Kværkeby-Fjellebro
Vigersted

Etablering af landsbyklyngen er et forsøg på at udvikle landsbyerne, ved at samarbejde mere strategisk på tværs af sognegrænserne, for herigennem at styrke det bæredygtige liv på landet.

I Jystrup-Valsølille er det overordnet helhedsplanen der styres og prioriteres efter. Nogle projekter giver mest mening at løfte lokalt, men i andre projekter kan klyngesamarbejdet bruges som løftestang for et bredere og mere strategisk samarbejde.

Det er op til de lokale kræfter at vurdere, hvornår det er det rigtige at søge samarbejde i Landsbyklyngen om et projekt. Landsbyforeningen for Jystrup & omegn er repræsenteret i klyngens styregruppe og kan vejlede i den forbindelse. Kontakt eventuelt Lasse Bremer på 29 62 52 02 eller post@jystrup.dk  for yderligere information.

Klyngesamarbejdet har været en del af Jystrup-Valsølilles helhedsplan siden 2017, hvor samarbejdet blev godkendt af Ringsted kommune. Realdania, DGI og Lokale- og anlægsfonden har ligeledes interesser i klyngesamarbejdet.

Klyngen består af en række forskellige temagrupper, der arbejder efter en Fælles Strategiplan.

Strategiplanen tager udgangpunkt i en fælles Kortlægning & Analyse af borgernes behov og ønsker for fremtiden.

Læs mere på klyngens hjemmeside www.søskovlandet.dk 

Landsbyklynger

Mere generel information om landsbyklynger finder du på Landsbyklynger.dk