Informationer fra kirken

Praktisk information.

Dåbsgudstjenester om lørdagen finder sted hvert kvartal.
En dåb er som det siges i dåbsritualet indlemmelsen i den kristne menighed. Det sker traditionelt i forbindelse med højmessen om søndagen. Behovet for lørdagsdåb er imidlertid stigende. Hvert kvartal er der nu en dåbsgudstjeneste lørdag enten i Jystrup eller Valsølille kirke. Kontakt sognepræsten for flere oplysninger om datoen for den kommende lørdagsdåb.

Kirkebilen.Er du gangbesværet og kunne du tænke dig at komme til gudstjeneste i Jystrup eller Valsølille kirke eller et arrangement i Stalden, så tøv ikke med at kontakte Eva på tlf. 51 57 81 45.

Sjælesorg.
betyder
at sørge for sjælen. I en kirkelig sammenhæng betyder det en samtale om de ting, der virkelig har betydning for mennesket om vores inderste sorger og glæder: Om livet, døden, troen og tvivlen. Man kan altid anmode præsten om en samtale og det kan foregå i præstegården, hjemme eller på sygehus eller pr. mail til evase@km.dk

Fødsler: skal, uanset hvor i landet de finder sted, anmeldes til bopælssognets kirkekontor (præstegården). Anmeldelsen foretages senest 2 uger efter fødslen på særlig blanket, som normalt udleveres af jordemoderen. Forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest medbringes.

Dåb og navngivelse: Navngivelse ved erklæring eller dåb skal finde sted senest 6 måneder efter barnets fødsel og foretages ved henvendelse til kirkekontoret (præstegården).

Dødsfald: Anmeldes senest efter 2 dage til kirkekontoret (dvs. præstegårdskontoret). Ofte er bedemanden behjælpelig hermed.

———————————————–000————————————————-

Gavstrikkerne i Jystrup holder til i Stalden, hvor vi hygger os med at fremstille alle mulige strikvarer: tæpper, sjaler, huer, strømper mm. Alt hvad vi frembringer bliver solgt til for del for kirkens sponsorbarn Mathias, og vi har sendt penge til »Verdens børn«. Varerne bliver solgt i Stalden, på Julemarked i Gaudi eller Fru Hansens Haves forårsmarked. Hvis du har lyst til at være sammen med os strikkende, kaffedrikkende og snakkende mennesker, er du meget velkommen mandage i lige uger kl 15-17. Vi modtager meget gerne garn. Spørgsmål så ring Ebba Hansen tlf. 57 52 82 60 eller Bente Østergaard tlf. 20 94 87 70. Det sker i Stalden: Hver anden mandag strikker gavstrikkerne i Stalden.

Hver tirsdag formiddag øver Jystrup aftenskoles voksenkor »Færdig med fyrre«.

Hver onsdag øver Lokalvokalerne i Stalden.

Hver torsdag er der frokostklub forestået af unge fra Østagergård. Derudover er der kaffe efter 9-gudstjenesterne, babysalmesang, begravelser, minikonfirmand og konfirmandundervisning foruden de mange lejlighedsvise arrangementer.