Projektet Perlekæden

Projektet Perlekæden udgør en væsentlig del af Jystrup-Valsølilles helhedsplan og tager udgangspunkt i en tiltrængt opdatering af faciliteterne på og omkring Søholmskolen, Søhesten, Søholmhus, Aktivitetshuset og Børnenes hus Jystrup.

Borgere fra hele kommunen benytter allerede områdets faciliteter, i det omfang der er kapacitet til det, men faciliteterne er ikke opdateret siden 1980 – så behovet for opdatering er kritisk”

På grund af projektets omfang er der stiftet en arbejdsgruppe, hvis formål er at varetage alle interessenternes tværgående interesser, samt at drive projektet frem mod realisering.

Planen herunder viser projektets faseinddeling samt en overskrift for hver enkelt fase.

Tidsplan

Fase Overskrift

2014 – 2015

Kortlægning og skitsering samt fastsættelse af arkitektonisk greb i samråd med DGI. Opstart af finansieringsplan samt klyngeproces i samråd med Lokale- & Anlægsfonden.

2016 – 2018

Samarbejde med Ringsted kommune omkring tilpasninger til udviklingsplanen samt budgetforslag 2018 vedrørende finansieringsplanen.

2019

Frafald af nøglepersoner og manglende dokumentation om den forudgående proces, har medført at projektet skal re-etableres (genstartes) i kommunens ejendomscenter.
2019 – 2020 Re-etablering af udviklingsprocessen samt genbesøg af muligheder i forhold til “Kloge kvadratmeter”, i samråd med Ringsted kommune.
2020 – 2021 Udviklingsplanen færdiggøres til godkendelse af Ringsted kommune. Eksekvering af finansieringsplan samt opdatering af tidsplan.
2021 – 2022 Tilgår
2022 – 2023 Tilgår

Vision

Projektets vision er at skabe værdiskabende og bæredygtige faciliteter for borgerne i den nordlige del af Ringsted kommune (i dag kaldet Landsbyklyngen Søskovlandet Sjælland), samt fortsat at tiltrække brugere bosat udenfor klyngen.

Mission

Projektets mission er at opdaterer faciliteterne i Jystrup-Valsølille, så de fortsat og endnu bedre kan understøtte behovet fra borgerne i Søskovlandet Sjælland.

Faciliteterne skal:

  • understøtte daglig leg og læring, samt kulturelle-, sportslige- og andre almene aktiviteter.
  • målrettes borgerne i Landsbyklyngen Søskovlandet Sjælland, samtidig med at borgernes behov i nær-miljøet tilgodeses.
  • give mulighed for identitets skabelse for brugere med behov for et fast tilholdssted.
  • indgå i lokalefordelingen og derved aflaste klyngens halfaciliteter og gymnastiksale.
  • have de lavest mulige drifts- og energiomkostninger på opførelsetidspunktet.

Skitseforslag

Herunder vises de skitser der er udarbejdet for at synliggøre interessenternes kortlagte behov.

Design / udseende

Skitserne tager ikke stilling til design / udseende, men viser det arkitektonisk greb “Perlekæden” der tilgodeser det kortlagte behov!

Det endelige design / udseende bringes først i spil senere i processen. Borgerne vil naturligvis blive inddraget i både designprocessen samt den efterfølgende offentlige høring.

Arbejdsgruppen

En ny arbejdsgruppe har overtaget projektet efter Søholmhus bestyrelsen blev nedlagt i oktober 2021. Arbejdsgruppen ledes af Louise Frimann der kan træffes på louisefrimann@hotmail.com.

Følg med i projektet

Projektets hjemmeside findes på www.søholmhus.dk (projekt-log forefindes på forsiden).

Projektets facebookside findes på www.facebook.com/soeholmhus.

Henvendelse kan rettes på mail til arbejdsgruppen på shh@soeholmhus.dk.