Søholmhus Projektet

Projektet Søholmhus udgør en væsentlig del af Jystrup-Valsølilles helhedsplan og tager udgangspunkt i en tiltrængt opdatering af faciliteterne på og omkring Søholmskolen, Søhesten, Søholmhus, Aktivitetshuset og Børnenes hus Jystrup.

“Områdets faciliteter benyttes allerede af borgere udenfor Jystrup-Valsølille, i det omfang der er kapacitet til det, men faciliteterne er ikke opdateret siden 1980 – så behovet for opdatering er kritisk”

På grund af projektets omfang er der stiftet en selvstændig forening, under navnet Søholmhus, hvis formål er at varetage alle interessenternes tværgående interesser, samt at drive projektet frem mod realiseringen i 2020.

Tidslinje

Fase Plan

2014 – 2016

Analyse og skitsering samt fastsættelse af arkitektonisk greb

2016 – 2017

Tilpasning af skitser i samråd med Ringsted kommune

2017 – 2018

Opstart af finansieringsplan og forankring i Ringsted kommune

2018 – 2019

Skitser og arkitektonisk greb samt strategisk fokus på klyngedannelse

2019 – 2020

Eksekvering af finansieringsplan samt udarbejdelse af tidsplan

2020 – 2021

Opførelse af ny bygningsmasse i Jystrup-Valsølille

2021 – 2022

Idriftsættelse og projekt evaluering

Vision

Projektets vision er at skabe værdiskabende og bæredygtige faciliteter – midt i Søhøjlandet Sjælland – der også kan tiltrække borgere uden for landsbyklyngen, fordi faciliteterne ikke findes andre steder i Ringsted kommune.

Mission

Projektets mission er at indpasse de nye faciliteter i Jystrup-Valsølille, så de fortsat og endnu bedre kan understøtte behovet fra borgerne i Søhøjlandet Sjælland.

Faciliteterne skal:

  • målrettes borgerne i Landsbyklyngen Søhøjlandet Sjælland, samt tilgodese borgerne i nærmiljøet.
  • understøtte daglig leg og læring, samt kulturelle-, sportslige- og andre almene aktiviteter.
  • give mulighed for identitetsskabelse for brugere med behov for et fast tilholdssted.
  • indgå i kommunens centrale lokalefordeling og derved aflaste klyngens halfaciliteter og gymnastiksale.
  • have de lavest mulige drifts- og energiomkostninger på opførelsestidspunktet.

“Jystrup-Valsølilles centrale placering i Landsbyklyngen Søhøjlandet Sjælland, gør området interessant i forhold til den nødvendige forandring og udvidelse af faciliteter, som klyngen står overfor”

2Kort over Landsbyklyngen Søhøjlandet Sjælland