Søholmhus Projektet

Projektet Søholmhus udgør en væsentlig del af Jystrup-Valsølilles helhedsplan og tager udgangspunkt i en tiltrængt opdatering af faciliteterne på og omkring Søholmskolen, Søhesten, Søholmhus, Aktivitetshuset og Børnenes hus Jystrup.

Borgere fra hele kommunen benytter allerede områdets faciliteter, i det omfang der er kapacitet til det, men faciliteterne er ikke opdateret siden 1980 – så behovet for opdatering er kritisk”

På grund af projektets omfang er der stiftet en selvstændig forening, under navnet Søholmhus, hvis formål er at varetage alle interessenternes tværgående interesser, samt at drive projektet frem mod realisering.

Planen herunder viser projektets faseinddeling samt en overskrift for hver enkelt fase.

Tidsplan

Fase Overskrift

2014 – 2015

Kortlægning og skitsering samt fastsættelse af arkitektonisk greb. Opstart af finansieringsplan samt klyngeproces i samråd med Lokale- & Anlægsfonden.

2016 – 2017

Samarbejde med Ringsted kommune omkring tilpasninger til udviklingsplanen samt budgetforslag 2018 vedrørende finansieringsplanen.

2018 – 2019

Opdatering af udviklingsplanen, samt involvering af relevante udvalg i Ringsted kommune. Budgetforslag 2020. Strategisk kortlægning hvis muligt.

2020 – 2021

Udviklingsplanen færdiggøres til godkendelse af Ringsted kommune. Eksekvering af finansieringsplan samt opdatering af tidsplanen.

2022 – 2023

Opdatering af bygningsmasse i Jystrup-Valsølille, i henhold til udviklingsplanen.

2024 – 2025

Projekt evaluering med Ringsted kommune og hovedinteressenterne.
   

Vision

Projektets vision er at skabe værdiskabende og bæredygtige faciliteter for borgerne i den nordlige del af Ringsted kommune (i dag kaldet Landsbyklyngen Søskovlandet Sjælland), samt fortsat at tiltrække brugere bosat udenfor klyngen.

Mission

Projektets mission er at opdaterer faciliteterne i Jystrup-Valsølille, så de fortsat og endnu bedre kan understøtte behovet fra borgerne i Søskovlandet Sjælland.

Faciliteterne skal:

  • understøtte daglig leg og læring, samt kulturelle-, sportslige- og andre almene aktiviteter.
  • målrettes borgerne i Landsbyklyngen Søskovlandet Sjælland, samtidig med at borgernes behov i nærmiljøet tilgodeses.
  • give mulighed for identitetsskabelse for brugere med behov for et fast tilholdssted.
  • indgå i lokalefordelingen og derved aflaste klyngens halfaciliteter og gymnastiksale.
  • have de lavest mulige drifts- og energiomkostninger på opførelsestidspunktet.

Skitseforslag

Herunder vises de skitser der arbejdes efter for at tilfredsstille interessenternes kortlagte behov. Skitserne tager ikke stilling til designet, men viser det arkitektonisk greb “Perlekæden” der tilgodeser kortlægningen.

Design / udseende

Designet bringes i spil når der står en sponsor, der vil have indflydelse på dette. Borgerne vil naturligvis blive inddraget i både designprocessen samt den efterfølgende offentlige høring.

Hvad mener du?

Projektgruppen holder åbne møder, den 2. tirsdag i hver måned, hvor alle er meget velkomne til at møde op og deltage i arbejdet, eller blot give sin mening til kende. Møderne afholdes altid i Jystrup Aktivitetshus, Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup kl. 19.00 – 20.30.

Følg med i projektet

Projektets hjemmeside findes på www.søholmhus.dk (siden pågår i øjeblikket en større opdatering der forventes afsluttet inden udgangen af 1. kvartal 2019).

Projektets facebookside findes på www.facebook.com/soeholmhus.

Henvendelse kan rettes på mail til projektgruppen på shh@soeholmhus.dk.