Nyheder i Jystrup IF

Årsmøde i Jystrup IF

Onsdag d. 20. marts 2019, kl. 19.30 i Aktivitetshuset i Jystrup

Kom og hør om, hvad JIF har lavet det sidste år, og hvilke planer vi har for 2019.
Vi vil også gerne høre om dine idéer til videreudvikling af foreningen.
Årsmødet er en god chance for at mødes på tværs af de forskellige sportsgrene vi tilbyder og for at inspirere hinanden på tværs 🙂

Programmet:

  1. Valg af mødeleder
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Ledelsens beretning samt status fra de 4 sports-teams
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Afstemning om personvalg til ledelsen
  8. Valg af revisorer
  9. Eventuelt (ingen vedtagelser)

Har du forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal Ledelses-Teamet have dem senest tirsdag d. 12. marts på mail info@jystrupif.dk.

Vi serverer en sandwich til at stille den lette sult. Hvis du gerne vil være sikker på, at der også er en til dig, så meld tilbage på info@jystrupif.dk, så vi bestiller nok 🙂

Ellers er tilmelding ikke nødvendig!

Glæder os til at se jer!

Mange hilsner fra Jystrup IF

Lasse J, Søs og Alison