Brugsen har fødselsdag

Brugsens bestyrelse

Formand
Stef Kock Mogensen, Jungsøvej 20
skmogens1@gmail.com

Næstformand
Jan Vium, Skjoldenæsvej 73
jv@sl.dk

Bestyrelsesmedlem
Katrine Mow, Lillevangsvej 10
katrinemow@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kathrine Lundsgaard, Langbrinken 6
kathrinespost@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Per Kronslev, Egemosevej 24

Bestyrelsessuppleant
Hanne Gammelby, Skjoldenæsvej 5
hanne.gammelby@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant
Lisbet Bang, Jystrup Vinkelvej 6
lisbet.bang@rockwool.com