Arrangementer i Brugsen

Jystrup Brugsforening afholder ordinær generalforsamling

onsdag d. 24. april kl. 19.00 – 21.00 i Stalden

Ved generalforsamlingens start vil der være et oplæg v/ Mikkel Sorbo. Mikkel er bestyrelsesmedlem i Brugsen, Hovedbanegården, der er en spændende butik. Mikkel er medlem af COOP AMBA bestyrelsen og stiller op som formand samme sted ved generalforsamlingen til april.

Mikkel driver Tante T og Hallens Smørrebrød I Torvehallerne.

Dagsordenen er:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner
 3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering
 4. Forslag fra bestyrelsen
  Forslag til vedtægtsændringer ved. bestyrelsens størrelse og sammensætning
 5. Indkomne forslag
  Der er ikke indkommet nogen forslag
 6. Valg til bestyrelse
 7. Eventuelt


Regnskab vil være fremlagt i Brugsen til gennemsyn lige så snart den er modtaget og senest 14. april. Modtages primo april.

Vel mødt
Bestyrelsen