Jystrup Vandværk ekstraordinær og ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Mandag den 15. maj 2023 kl. 19:00 I ”Aktivitetshuset”, Skjoldenæsvej 65.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Ændring af vedtægternes §12:
Generalforsamlingen vælger 7 bestyrelsesmedlemmer blandt interessenterne for 3
år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår at det ændres til:
Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer blandt interessenterne for 3
år ad gangen.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Mandag den 15. maj 2023 i umiddelbart forlængelse af ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning ved formanden
3) Fremlæggelse af regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg til bestyrelse
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Eventuelt indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før
generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
I/S Jystrup Vandværk

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.