Nyt fra Brugsen

Kære borgere og institutioner i Jystrup, kære byråd og ledelse i Ringsted kommune

Jystrup er en særlig landsby. Den ligger smukt mellem bløde bakker, store skove og søer. Og så er den fuld af liv. Der er foreninger, galleri, vuggestue, børnehave, skole og kirke. En brugs har vi også, men den har længe haft det svært. I august måned kom Daniel til som uddeler, og sammen med sit hold lægger han en stor indsats i at få Brugsen til at blomstre. Vi tror, at mange kunder er imponerede over det gode udbud af alt fra lavprisvarer til økologi. Det er vi også!

Men det er ikke en selvfølge, at vi beholder vores butik. Der skal handles nok i den, så enkelt er det. Og så svært er det. For vi er i benhård konkurrence med andre butikker. Men ingen butik gør det for Jystrup, som vores brugs gør. Ingen anden butik er nemlig som vores landsbys hjerte, der pumper liv ud til alt andet. Uden Brugsen ville vores huspriser falde markant. Vores institutioner være truede. Vores daglige mødested være væk, og vi ville skulle tage udenbys for at hente en liter mælk. Vores landsby ville visne, og vi kender sikkert alle steder, hvor det er sket. Den vej skal Jystrup ikke.

Brugsen har gennem de seneste år kæmpet hårdt. Der har været skiftende uddelere, corona og sygdom hos personalet. Lige nu står vi i en energikrise med skyhøje priser på el og varme. Vi har brug for alles hjælp til at komme godt i mål. Siden vi for et par år siden fusionerede med Hvalsø Brugsforening, har vi fået en stærk håndsrækning derfra, men Jystrup skal selv kunne. Det tror vi også på, at vi kan, for vi har alle interesse i, at vores brugs overlever. Borgere, institutioner og politikere.

Derfor opfordrer vi jer alle til at se på, om I kan støtte Brugsen mere. Vi opfordrer jer alle til at besøge os og se, om vi har de varer, I ønsker. Og vi opfordrer jer institutioner og politikere til at gennemgå indkøbsaftaler og -vaner. Måske kan noget justeres, så vores butik får indkøbene, og vores skattekroner dermed er med til at bevare det gode liv i vores landsby. Det sker nemlig ikke af sig selv, men kræver en ekstra indsats også fra jer.

Har I spørgsmål, ris eller ros, kan I kontakte Daniel i butikken eller skrive til os i butiksrådet på hejbrugsen@gmail.com. Vi sætter pris på alle henvendelser.

Bedste hilsner fra Brugsens butiksråd:
Lisbet Bang, Hanne Gammelby, Per Kronslev, Kathrine Lundsgaard, Stef Kock Mogensen, Katrine Mow og Jan Vium

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.