Fjernvarme i Jystrup & Egemose?

Opsummering af borgermødet om fjernvarme den 18. august, hvor ca. 75 borgere deltog. På mødet blev det blandt andet forklaret hvorfor man bør vente med at skifte til en varmepumpe.

Der er yderligere en omdeling på vej i din postkasse, hvor du også vil blive bedt om uforpligtende at oplyse om din interesse for fjernvarme i Jystrup og Egemose, via et kort spørgeskema.

Hvem kan få fjernvarme?
Alle indenfor bygrænserne i Jystrup og Egemose, der har et vandbåret varmeanlæg i huset. Hvis du modtager et spørgeskema inden længe, er der sandsynlighed for det indenfor 3-4 år.

Hvad er fjernvarme?
Fjernvarme betyder at varmen bliver produceret et sted, men bliver delt mellem flere matrikler. Som eksempel vil Vårmarkens varme blive produceret på Vårmarksgården overfor, og fordelt til de nye lejemål. Senere kan fjernvarmen produceres på et større værk f.eks. mellem Jystrup og Egemose, og producere varme fra forskellige kilder som eksempelvis halm, solceller, biogas eller jordvarme – alt efter hvad der er mest rentabelt på det givne tidspunkt.

Hvad venter vi på?
Som alle kommuner er Ringsted ved at analysere hvor der vil være et godt grundlag for fjernvarme, og resultatet er lige på trapperne. Kommunen har opdaget at Jystrup er tidligt ude, og vil derfor gerne støtte med hvad de kan! På mødet fremgik, at vi faktisk lå i front til at kunne få støtte til en projektering. 

Dog vil Ringsted Forsyning ved en senere spørgerunde forlange en bindende tilslutning på 80%, for at de går ind i opbygning af et værk og et fordelingsnet. Derfor vil Landsbyforeningen gerne have din foreløbige mening om din tilslutning, så vi har noget mere konkret at arbejde videre med – hold derfor øje med din postkasse!

2 muligheder for ejeskab af anlægget (værket & fordelingsnettet)
Enten etableres et a.m.b.a.-selskab, med bestyrelse og driftledelse. Til sammenligning er i mindre grad vandværket. Det kræver en stor arbejdsindsats fra frivillige og det kræver en god kontinuitet og viden i bestyrelsen.

Den anden er at Ringsted Forsyning (RF) anlægger og administrerer hele forløbet, med medvirken fra en arbejdsgruppe fra Landsbyforeningen i Jystrup & omegn. Der er mange regler, som et fjernvarmeværk skal overholde, bl.a. skal indtægter og udgifter balancere. Reglerne kender RF i forvejen og følger løbende lovændringer.

Vi blev anbefalet af Dansk Fjernvarme, at lade RF stå for opbygningen på grund af det store arbejde, som ingen af os kender til og derfor nemt kan lave fejl.

Hvad koster det for en hustand?
I beregninger bruges altid et ’standardhus’ på 130 m2 med et forbrug på 18 MWh pr. år.
RF’s bedste bud lige nu er en tilslutningsafgift på ca. 10.000 kr. én gang, og omkring 25.000 kr. årligt i forbrug. I tilslutningsafgiften er der indeholdt stikledning og opsætning af veksler i boligen.

Når anlægget er afskrevet om ca. 10-15 år, vil prisen falde. I det gamle fjernvarmenet i Ringsted by giver man ca. 11.500 kr. i forbrug årligt pr. husstand på 130 m2.

Til sammenligning er indkøb af en varmepumpe i en husstand til omkring 130.000 kr. og et meget usikkert forbrug af el til at drive den. Her vil man være tvunget til at give den aktuelle pris på el.

En anden fordel ved at RF etablerer fjernvarmen i Jystrup er, at hvis du tilslutter dig den senere bindende tilmelding overfor RF, vil RF garantere at reparere dit fyr i perioden indtil der er etableret fjernvarme i huset. RF undersøger om det også vil gælde en evt. varmepumpe, så det er afklaret inden den bindende tilmelding.

Hvor kan jeg finde mere information om fjernvarme i Jystrup?
Herunder finder du links til de forskellige præsentationer fra borgermødet:
1. Dansk Fjernvarme – Hvad er fjernvarme v. Søren Magnussen
2. Ringsted Forsyning – Fjernvarme i Jystrup v. Ole B. Winther
3. Vårmarken – Situationsplan v. Louise Lecanda
4. Rambøll – Jystrup Fjernvarme v. Anders Dyrelund

www.jystrup.dk og Jystrups Facebookgruppe vil vi løbende orienterer når der er nyt om Fjernvarme Projektet.

Der vil blive indkaldt til et nyt Borgermøde senere på året, når vi ved mere fra RF og Kommunen.

I Landsbyforeningen håber vi på stor tilslutning, så vi kan bryste os af ‘grønnere varme’ og samtidig spare din husholdning for mange penge.

Venlig hilsen
Landsbyforeningen for Jystrup & omegn

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.