Nyt fra projektgruppen om Multihus i Jystrup

Ultimo 2021 blev foreningen Søholmhus nedlagt, men der blev kort tid efter oprettet en ny projektgruppe om et multihus i Jystrup, og i 2022 er nye kræfter løbende trådt ind i den nye projektgruppe, herunder Lasse Bremer der tidligere har stået i spidsen for projektet.

Jystrup er i vækst, befolkningstallet stiger, og der er behov for flere faciliteter i Jystrup, som kan fremme sundhed, kultur og samvær blandt byens borgere. Projektgruppen om et multihus i Jystrup ønsker et multihus, som kan rumme byens mange behov med eksempelvis idræt og kultur samt en festsal med tilhørende storkøkken m.m. Projektgruppen ønsker et bæredygtigt byggeri med eksempelvis træbeklædning / naturmaterialer, så det falder ind i omgivelserne i den natur, som vi er omringet af her i Jystrup og omegn.

Ultimo marts 2022 er projektgruppen om et multihus i Jystrup kommet under Jystrup I.F. som en arbejdsgruppe. Dette blev præstenteret til idrætsforeningens årsmøde i marts 2022, hvilket betyder, at Projekt Multihus får sin egen konto i Jystrup I.F., og der derfor nu er skabt mulighed for at kunne opstarte indsamlinger fra byens borgere via mobile pay nummer: 727652 (skriv: ‘multihus’ i feltet).

Da Landsbyforeningen for Jystrup og omegn har til formål at samle beboernes fælles interesser, og er det officielle bindeled mellem Ringsted Kommune og Jystrupområdet, vil det give mening også at søge fonde og indsamle midler via Landsbyforeningen. Men projektgruppen har i samarbejde med repræsentanter fra Landsbyforeningen og repræsentanter fra Idrætsforeningen besluttet at Jystrup I.F. er ’bank’ for Projekt Multihus indtil videre.

Projektgruppen er lige nu i gang med at opstille modeller til forprojekt, så projektgruppen kan komme med mulige løsninger og få sat et samarbejde i gang med Ringsted Kommune. Ringsted Kommunes borgmester er bekendt med byens store ønske om et multihus, der både kan rumme idræt, kultur og byens mange behov.

På nuværende tidspunkt er der mange interessenter i og omkring vores nuværende aktivitetshus i Jystrup, fx spejdere, Søholmskolen, Børnenes Hus, byens borgere, medlemmer i Jystrup I.F. osv., men der er også behov for at opgradere bygningen, udvide muligheder, faciliteter og flere befolkningsgrupper og generationer (fx unge og ældre).

Vi har brug for byens hjælp, donationer og byens stærke kræfter til at hjælpe projektet fremad. Udover en masse midler, som skal gå til forprojekt og tegninger, har vi brug for folk i Jystrup, der kan hjælpe med at skrive ansøgninger til fonde. Projektgruppen har i marts 2022 fået adgang til fonde.dk af frivillighedskonsulent i Ringsted Kommune, men vi har brug for din arbejdskraft, så vi kan få lavet ansøgninger til fondene og indhentet de mange midler, som vi kan søge i hhv. puljer og fonde.

Kontakt: Louise Frimann (40373541) hvis du kan og vil hjælpe projektet videre.

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.