Generalforsamling I/S Jystrup Vandværk

Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19:00 i ”Aktivitetshuset”, Skjoldenæsvej 65

Der indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning ved formanden
3) Fremlæggelse af regnskab
4) Revision af vedtægter
5) Indkomne forslag
6) Valg til bestyrelse
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Eventuelt indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
I/S Jystrup Vandværk

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.