Sti- og Trafiksikkerhedsgruppe for Jystrup og omegn

Kære Jystruppere

Interesseret i at mødes om trafiksikkerhed og stier som helhed i Jystrup og omegn, så læs med.

Byrådet har d. 6.12.21 vedtaget at bevilge 1,5 mio til projektering af cykelstiforløbet fra Roskildevej, gennem Egemosen til Slettebjergvej.
Det tænker vi at der kunne være en del, der har en mening om.

Byrådet har på samme møde ligeledes vedtaget at prioritere og bevilge midler til projektering af 2 projekter i Jystrup for bedre trafiksikkerhed. Det drejer sig om vejforholdene på Jungsøvej, og optimering af sikkerheden og trygheden for lette trafikanter på Skjoldenæsvej fra Søholmskolen til svinget v. Hovmarksbakken.
Det tænker vi også, at der er en del gode folk, som har en mening om. Bl.a. er skolebørnene blevet spurgt til utrygheden på deres vej til skole, og vi håber at der kan være noget synergieffekt derfra.

Vi søger derfor de gode meningers folk til at deltage og drive en Sti- og Trafiksikkerhedsgruppe for Jystrup og omegn. Vi forestiller os, at gruppen virker som en del af, og er repræsenteret af Landsbyforeningen, men ellers kører en række selvstændige møder. Det skulle gerne munde ud i god dialog med administrationens gode trafikfolk, og et møde med de nye politikere fra Trafiksikkerhedsrådet, så vi kan få det bedste for pengene.
Samtidig skulle møderne også gerne give input til de næste ønsker for trafiksikkerhed, og det kan jo være, der er nogle ’lavthængende frugter’, som er nemme at få igennem møllen.

Hvis du har læst med så langt, og stadig er interesseret, så send en mail til post@jystrup.dk, så samler vi op i starten af det nye år til et møde, hvor vi kan planlægge det videre forløb.

Med juleagtig hilsen
Landsbyforeningen for Jystrup og omegn

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.