Reguleringsdirektiv for Ålbækken

Til orientering for Jystruppere

Der er godkendt et vandløbsregulativ for Ålbækken, som løber fra Valsølille Sø, gennem Jystrup til i sidste ende at løbe ud i Haraldsted sø.
Vandløbsregulativet fastlægger de nærmere regler for, hvorledes de forskellige interesser omkring vandløbene afstemmes mellem benyttelse og beskyttelse, og hvorledes vandløbet vedligeholdes.
Der er en høringsperiode på 4 uger indtil d. 22. december 2021.

Link: https://ringsted.dk/content/vandloebsregulativ-aalbaekken

Venlig hilsen
Landsbyforeningen

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.