Invitation til generalforsamling i Søholmhus

Har du lyst til at bidrage til udviklingen af faciliteterne i Jystrup? Så er her en oplagt mulighed!

Tirsdag den 17. august kl. 19.00 – 20.00 afholder foreningen Søholmhus, generalforsamling i Jystrup Aktivitetshus. Den siddende bestyrelse har efter en længere årrække i spidsen for projektet, valgt at træde tilbage og lade friske kræfter komme til.

I forhold til prognoserne for befolkningstilvæksten i Jystrup og omegn, er en fortsat udvikling af området omkring Skjoldenæsvej 65 – 70 mere aktuelt end nogensinde, men det kræver både planlægning og vedholdenhed at drive projektet fremad. Den nye bestyrelse/projektgruppe vil naturligvis få overdraget relevant viden samt alle materialer, i form af skitser, tegninger, analyser, kommunikation, etc.

Medlemmerne fra den afgående bestyrelse vil fortsat gerne understøtte projektgruppens arbejde, hvis den nye bestyrelse finder det relevant.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde / Hvad sker der hvis foreningen opløses
 8. Fastsættelse af kontingent for medlemmer
 9. Valg af formand
 10. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Projektet Perlekæden, der er forankret i Jystrups Helhedsplan, er arkitekternes foreløbige bud på en mulig helhedsløsning, der tager afsæt i behovene som blev afdækket for snart 10 år siden. Der kan arbejdes videre med denne løsning (i en eller anden form), eller den kan revitaliseres efter projektgruppens ønske.

Hvis der viser sig ikke at være interesse for at køre foreningen videre, opløses den i henhold til vedtægterne.

Vi glæder os til at se dig 😊

Søholmhus
Bestyrelsen

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.