Landsbyforeningens generalforsamling

Kære borger i Jystrup og Valsølille
Så lykkedes det at kunne samles fysisk med alle jer, som vi håber kommer til
Landsbyforeningens generalforsamling.
Du inviteres derfor til at deltage og høre hvad der foregår ’bag linjerne’
Tirsdag d. 29. juni kl. 19.00 i Stalden ved Jystrup Kirke.
Der vil være en vand/øl og lidt snacks under mødet.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der
  vælges for 2 år og afgår med halvdelen hvert år.
 7. Valg af bestyrelsessuppleant(er), der vælges for 1 år.
 8. Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis
  med 1 hvert år.
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde
mindst 5 dage før generalforsamlingen. De kan sendes til post@jystrup.dk

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.