Status før Generalforsamling i Jystrup Brugsforening

Kære medlemmer.

Om kort tid, 7. april, holder Brugsen generalforsamling. Alle medlemmer er velkomne til at deltage. Man kan vælge fremmøde eller deltage online. Der er opslag i Brugsen om generalforsamlingen.

Ved sidste generalforsamling (i juni 2020) fyldte den foreslåede fusion med Hvalsø Brugsforening en hel del. Fusionen blev foreslået, men er ikke vedtaget. Hvorfor tager det så lang tid? Den korte historie er, at formalia i Erhvervsstyrelsen tager tid, samt at vi blev stærkt anbefalet af revisor at vente på årsregnskabet for hele 2020, og det gør vi så, i stedet for at lave et i efteråret og så endnu et nu. Det ville blive dyrt for os. Et regnskab er nødvendigt for at de 2 parter, som påtænker en fusion, ved hvordan økonomien ser ud i begge foreninger, derfor denne afventen på regnskab.

Bestyrelsen fremsætter forslag på GF om fusion med Hvalsø, som oplyst og orienteret om på sidste GF. En enig bestyrelse bakker forslaget op.

For Jystrup Brugsforenings vedkommende bliver der ikke overskud i 2020. Det præcise resultat melder vi ud, så snart det er klar. Som de fleste ved var der også underskud de foregående år.

Vi kan oplyse, at omsætningen steg i 2020, hvilket er meget positivt, men omkostningerne steg også. Et af vores klassiske problemer er fortsat, at for mange anvender butikken til det, de glemte at købe andre steder, og for få bruger Brugsen som primær butik. Man kan jo stort set få alle dagligvarer i Brugsen, og Andreas har prioriteret, at der er varer på hylderne og ikke udsolgt, så kunder går forgæves.

I årets løb har Anita gjort en stor indsats som konstitueret leder af Brugsen. En stor opgave, som hun påtog sig, da forrige uddeler uventet sagde op. Oveni i disse udfordringer kom corona, en stor belastning på alle butikker. Anita er stadig ansat hos os og er nu på barselsorlov.

I samarbejde med Hvalsø slog vi uddeler-stillingen op efter sommerferien. Anita blev spurgt, men ønskede ikke at søge. Blandt ansøgerne blev efter grundige samtaler Andreas valgt. Han har siden 1.12. bestridt posten og gjort en stor, positiv indsats.

Alle, der gerne vil vide mere, opfordres til at deltage i GF, hvor bestyrelsens beretning og mulighed for at stille spørgsmål vil belyse Jystrup Brugsforening situation.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.