Dagli'Brugsen i Jystrup

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brugsen

7. april 2021 kl.19.00 – 20.30

Corona og forsamlingsforbud:

Generalforsamlingen gennemføres med det forbehold, at kun medlemmer (ikke ægtefælle med mindre vedkommende har eget medlemskab).

Der er mulighed for at deltage ved fremmøde og online, lige som der vil være mulighed for at komme ved Stalden og afgive stemme uden at deltage i generalforsamlingen.

Fremmøde:

Tilmelding skal ske i butikken senest d. 5. april kl. 20.00. Tilmeldingslister vil være fremlagt fra d. 24. marts. Man skal udfylde en tilmelding med navn og medlemsnummer. Der bruges mundbind til man sidder ned. Der vil være håndsprit og der serveres kun flaskevand. Der vil ikke være bordopstilling men kun biografopstilling med den foreskrevne afstand.

Online:

Tilmelding skal ske i butikken senest d. 5. april kl. 20.00. Tilmeldingslister vil være fremlagt fra d. 24. marts. Man skal udfylde en tilmelding med navn, medlemsnummer og e-mail. Man vil herefter modtage et link og nærmere information.
Stemmeafgivelse ved indgangen til Stalden:

Man kan i tidsrummet 19.00 – 20.00 afgive stemme i en opstillet stemmeboks. Der kræves ikke tilmelding. Man kommer blot. Husk at medbringe medlemskort. Herefter får man udleveret en stemmeseddel, som man lægger i stemmeboksen. Stemmesedlerne optælles sammen med online stemmer og fremmødtes stemmer. Resultatet offentliggøres online og i Stalden senest kl. 20.30 og ved opslag i butikken den følgende morgen. 

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner
 3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering
 4. Forslag fra bestyrelsen. Forslag om fusion med Hvalsø Brugsforening
  • Vedtages forslaget om fusion bortfalder resten af dagsordenen
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1-3 suppleanter
 7. Eventuelt

En kommentar

 1. Hej bestyrelse

  Jeg har undret mig over at tilmeldingslisterne ikke ligger fremme i Brugsen? Jeg har flere gange spurgt de unge mennesker ved kassen, som alle giver udtryk for, at det kender de da ikke noget til. Det lykkes dem så at finde listen i bunken af papirer, men tilsyneladende bliver den gemt væk igen så hurtigt som muligt.

  Hvis I gerne vil have så mange som muligt til at deltage forekommer det ikke at være vejen frem. Listen burde imo ligge frit fremme.

  Mvh Klaus Aagaard, Ålbækvej 12

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.