Skjoldenæsholms tidligere golfbaner

Enkeltstående og særlig tilladelse (som kan tilbagekaldes): Der gives hermed tilladelse til løb på langrendsski på Skjoldenæsholms tidligere golfbaner til og med søndag d. 28. februar 2021.

  • Der er kun adgang fra kl. 7 til solnedgang.
  • Færdsel sker på eget ansvar.
  • Der må ikke efterlades affald samt ingen fortæring af mad og drikkevarer.
  • Ophold må ikke finde sted inden for 150 meter fra beboelses- og driftbygninger.
  • Ingen motoriserede køretøjer på golfbanerne.
  • Ingen åben ild.
  • Hunde skal føres i snor.
  • Parkering må udelukkende ske på P-pladsen ved Klubhuset, Skjoldenæsvej 101.

Færdsel i skovområdet er underlagt de almindelige adgangsregler for private skove, som beskrevet i Naturbeskyttelsesloven.

Fra den 1. marts 2021 bortfalder ovenstående tilladelse. Arealet er privatejet, og vil herefter have status af landbrugsjord. Fremover gælder de almindelige begrænsninger med hensyn til færdsel, som fremgår af Naturbeskyttelsesloven. I fremtiden vil arealerne bliver beplantet med yderligere skov, og der vil blive foretaget naturpleje med henblik på øget biodiversitet.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen
Direktør Christian Piil Andersen
Skjoldenæsholm Skov & Natur A/S

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.