Året 2020 i Lokalhistorisk Forening

Året har for os alle været præget af Covid19, og også foreningens aktiviteter har været påvirket af epidemiens restriktioner.
Vi måtte aflyse Lokalhistorisk Café i Gaudi Galleriet i april; ligeledes blev november måneds generalforsamling udsat, og vores årlige julebesøg i Brugsen er aflyst.
Heldigvis har andre aktiviteter været mulige. 20 medlemmer var med på besøg på Jystrup Møllegård den 13/9-20; besøget foregik udendørs og kunne
derfor afvikles sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
I gennem et års tid har foreningen leveret lokalhistoriske indlæg til sognebladet “Højdepunktet”. Emnerne har været: “Søer i Jystrup og Valsølille Sogne” (20/3), “Atterup/Hjulbæk og Ny Jystrup Skole 1901- 1955” (20/2), “Jystrups Solitudevej” (19/4), “Jystrup/Valsølille Sognegård Stalden 1994-2019” (19/3) “Jystrup Andelsmejeri” (19/1). Emne i det kommende blad (20/4) bliver “Høst og tærskning i gamle dage”.
Generalforsamlingen bliver gennemført, så snart det er forsvarligt, og også caféen i Gaudi satser vi på at kunne afvikle en gang i 2021.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening for Jystrup-Valsølille Sogne

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.