Brugsen har fødselsdag

NYT FRA BRUGSEN

Kære jystruppere

Med stor glæde kan vi fortælle jer, at vi har ansat en ny uddeler pr. 1. december.

Som I måske husker, har stillingen været slået op her i efteråret. Anita Dyva, der er konstitueret uddeler, har valgt ikke at søge stillingen, men fortsætter som souschef. Det er vi glade for, at hun vil!

Vi fik flere gode ansøgere. Blandt dem har vi i enighed ansat Andreas Lohmann. Han er 32 år og bor med sin kone og to børn i Haslev. Andreas har trods sin unge alder både solid uddannelse og ledelseserfaring i Coop. Han har fx med succes vendt et underskud i Dagli´Brugsen i Ørslev til et overskud. Det betød, at butikken overlevede en svær tid.

Vi laver desværre ikke et særligt arrangement i butikken for Andreas, fordi corona stadig er over os, men husk endelig at hilse på Andreas, når I er i butikken.

Ansættelsen er sket i samarbejde med Brugsen i Hvalsø, der også glæder sig meget til samarbejdet med Andreas. Fusionen med Hvalsø trækker jo desværre ud til 2021, men i praksis er samarbejdet mellem os allerede i gang. Det er også derfor, at I oplever, at vi ændrer på butikken lige nu.

Hvis I har spørgsmål om fusionen eller andet, er I altid velkomne til at kontakte os i bestyrelsen personligt eller på hejbrugsen@gmail.com.

De bedste hilsner fra Brugsens bestyrelse
Lisbet Bang, Hanne Gammelby, Per Kronslev, Kathrine Lundsgaard, Katrine Mow, Jan Vium og formand Stef Kock Mogensen

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.