NYT FRA BRUGSEN

Brugsen har ligget på Ålbækvej 1 i Jystrup siden 1885, og det skal den blive ved med. Mange af os bruger butikken næsten dagligt, og det giver omsætning og masser af liv i byen. Men bygningerne er gamle og trænger i den grad til istandsættelse. Der skal de næste par år investeres store beløb, og det er mere, end budgettet kan holde til.

Det er en af grundene til, at os i bestyrelsen lægger op til, at vi som medlemmer i Brugsen går med i en større og mere slagkraftig forening, nemlig Hvalsø Brugsforening. Det vil give mange fordele for os som kunder – ikke mindst gode tilbud, når forretningen samlet har mulighed for at købe stort ind. Men vigtigt er også de store fordele i det administrative arbejde. Det er tungt og tidskrævende at bestille varer hjem, lave lønregnskab med mere. Den tid går fra fx kundeservice. Denne ”tunge” del kan for fremtiden klares fra Hvalsø, og personalet i Jystrup kan så være meget mere engagerede i butikken.

Kim Kanstrup, direktør i Hvalsø Brugsforening, siger om den mulige sammenlægning: ”Den vigtigste forudsætning er, at kunderne i byen såvel som i oplandet gerne vil deres lokale butik, og det vil de gerne i Jystrup. Vores prognoser viser, at butikken sagtens kan drives rentabelt, og det kan på sigt betyde, at vi kan investere yderligere i Dagli’ Brugsen Jystrup til gavn for netop kunderne. Brugsen i Jystrup har ligget her siden 1885. Hvalsø og Omegns Brugsforening har eksisteret siden 1915. De er begge klassiske andelsforeninger. Her er ingen aktionærer, som skal have del i overskuddet, alle penge bliver i foreningen. Tanken om, at man søger at løse udfordringerne i fællesskab til alles bedste, lever videre – også i 2020”.

Rent praktisk fortsætter alle medlemmer fra Jystrup som medlemmer i Coop med det røde kort og alt det, vi kender, men kommer til at stå som medlemmer registreret i Hvalsø Brugsforening. Er man interesseret i at stille op til den fælles bestyrelse for begge butikker, så er det stadig den velkendte andelstanke: Alle kan stille op til valg, alle har medbestemmelse.

I begyndelsen af det nye år bliver der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Jystrup, hvor forslaget om en ny fremtid for Brugsen vil blive lagt frem til afstemning. Mere information følger.

Og hvorfor kan vi først stemme om fusionen i begyndelsen af 2021? Det kan vi, fordi vores første ansøgning om fusion krydsede vores generalforsamling her i foråret. Her stoppede nogle bestyrelsesmedlemmer, og en ny kom ind. Det viste sig så, at navnene på ansøgningen ikke kunne godkendes, fordi der var sammenfald med skiftet. Trælst, mildt sagt.

Vi vil takke personalet i butikken for arbejdet i vores butik. Det har været nok at se til på det seneste, og ikke mindst Anita har kæmpet hårdt. Som I måske husker, var aftalen med hende, at uddelerstillingen skulle slås op igen i sommeren 2020, så hun ikke skulle binde sig for længe. Anita valgte ikke at søge uddelerstillingen igen. Hun vil gerne koncentrere sig om sin familie og om at lære mere om Coop’s systemer, men hun fortsætter i butikken som souschef. Vi har endnu ikke fundet en ny uddeler, men det er på trapperne. Vi orienterer om nyt, så snart vi har det.

Hvis I har spørgsmål om fusionen eller andet, er I altid velkomne til at kontakte os i bestyrelsen på hejbrugsen@gmail.com. Ellers mød op til juletræstænding eller til den ekstraordinære generalforsamling i begyndelsen af 2021 (datoer kommer senere). Det er nemlig ikke alle os bestyrelsesmedlemmer, som er på Facebook.

De bedste hilsner fra Brugsens bestyrelse

Lisebet Bang, Hanne Gammelby, Per Kronslev, Kathrine Lundsgaard, Katrine Mow, Jan Vium og formand Stef Kock Mogensen

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.