Brugsen og fremtiden – store planer

Kære alle borgere i Jystrup.

Vores brugs har plan om at fusionere med Superbrugsen i Hvalsø. Som fortalt på vores generalforsamling 17. juni er driften af Jystrup Brugs ikke tilfredsstillende. Vores underskud i 2018 var 179.000 kr. og det samme i 2019. Foran os ligger betydelige investeringer, som vi ikke har penge nok til.

Men takket være alle jer, som handler hos os, er vores omsætning stigende. Vi omsatte for 13 millioner i 2019. Det er langtfra alle mindre brugser, som det går sådan for! Desværre er vores omkostninger også steget – og de er for høje. For at knække denne udvikling er bestyrelsen i dialog med Superbrugsen i Hvalsø. De er en selvstændig brugs, ligesom os. De har et effektivt administrativt apparat, som har kapacitet til at lette vores byrde. Både Coops og det offentliges administrative systemer er meget tidkrævende. Planen er derfor logisk: Hvalsø letter vores tidspres, og vores medarbejdere får mere tid til at passe butikken og kunderne. En enig bestyrelse støtter denne plan.

Selve fusionen vil, hvis vi vedtager den, betyde at Hvalsø overtager Jystrup Brugs. Meningen er, at der også er en brugs i vores by i fremtiden. Hvalsø mener, at Jystrup Brugs kan komme til at give overskud. Det er også deres betingelse for at gå ind i dette projekt. Det er ikke kun en godgørende handling. Det skal give mening forretningsmæssigt. Der er dog også et musketer-element i det: ”Hvis man har evnen, har man også pligten”, siger deres uddeler, som mener at Jystrup bør have en brugs. Andelstanken, solidaritet og byen Jystrups opbakning til Jystrup Brugs er derfor afgørende dele af vores fremtid!

Så det er totalt vigtigt at vi alle, også i fremtiden, handler mest muligt i Brugsen. Ellers forsvinder den, som man kan se af regnskabet. Men den stigende omsætning er et godt tegn! Lad os alle – også de mere sjældne kunder – bakke op om butikken.

Tilbud: Vi forestiller os bl.a., at Superbrugsen Hvalsø vil kunne supplere med gode tilbud, som kan egne sig til vores butik. Noget som kan give vores kunder mere spændende indkøb. Hvalsø har fx både bager og slagter og stor vinafdeling.

Vi vil gerne informere om planen om fusion. Der er informationsmøde i Stalden tirsdag d. 11. august kl. 19.00 (hvor man også kan hilse på Superbrugsen Hvalsøs direktør, Kim Kanstrup). Mød op og bliv oplyst!

Jystrup Brugs afholder ekstraordinær generalforsamling med dagsordenspunktet ”Fusion med Superbrugsen Hvalsø”, onsdag d. 19. august kl. 19.00 i Stalden. Vi håber mange vil møde op og stemme for fusionen. En enig bestyrelse støtter denne plan. Hvis forslaget vedtages, vil fusionen træde i kraft 1. september 2020.

Venlig hilsen Brugsens Bestyrelse,
Jan Vium, Kathrine Lundsgaard, Hanne Gammelby, Katrine Mow, Lisbet Bang, Per Kronslev, Stef Kock Mogensen

2 Kommentarer

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.