skjoldenæsholm golfcenter

Nytårsbrev 2019/20

Kære Jystrup-borgere – Nytår 2019/20
Der sker ting omkring os. 2020 kan vise sig at blive et år, hvor vi for alvor skal vise vores sammenhold.
Vi skal tage stilling til projekt Vårmarken, som er et bosættelsesprojekt, der er planlagt til området mellem Slettebjergvej og Egemosevej. Landsbyforeningen arrangerer møde i Stalden den 16. januar kl. 19, hvor initiativtagerene bag projektet fremlægger planer og visioner. Høringsfristen for lokalplanen er 28. januar! Læs mere på Jystrup.dk .
Skjoldenæsholm golfcenter er lukket, og det er lige nu et åbent spørgsmål, hvordan anlægget kan blive reetableret til landbrugsjord eller skovbrug. Det er afgørende for Jystrup, at området ikke blot kommer til at ligge i nuværende tilstand. Vi håber, at Ringsted kommune vil stille krav til kommende ejer om reetablering, eller er der nogen, der ser andre muligheder for området? Hvad mener Naturfredningsforeningen?
Landsbyforeningen afholder generalforsamling i Aktivitetshuset tirsdag den 3. marts kl. 19. Mød op – der er plads til nye kræfter 😊. I øvrigt er 2020 året, hvor Landsbyforeningen fylder 50 år – det skal markeres!
Vi har i Landsbyforeningen arbejdet for en skovbørnehave i det gamle Søholmhus, men noget ser ud til, at Ringsted kommune ikke vil følge vores idé – man frygter, at huset ikke er egnet, da der er risiko for skimmel og fugt. Det var vores oplæg, at 12-15 børn skulle være i skoven fra kl.8 til 13 og inde i huset om eftermiddagen, indtil de blev afhentet – og i øvrigt i stormvejr m.m. – huset skulle naturligvis gøres i stand, men der er for nyligt investeret i køkken og baderum i huset så det skulle være overkommeligt. Formentlig prøver Ringsted kommune at finde plads på Søholmskolen. Dermed bliver det nok mere en spareøvelse.
Sidste punkt i dette nytårsbrev drejer sig om Brugsen, der lige nu behøver vores støtte – køb alt det du kan i vores lokale Brugs og stil krav til sortimentet, så vi har de rigtige varer til rådighed. Der er en ny uddeler på vej – lad os tage godt imod hende/ham.
Med ønsket om et godt nytår til alle.

Landsbyforeningen
P.b.v. Torben Justesen

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.