Nyt blod i Landsbyforeningen?

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn drives helt af frivillig og ubetalt arbejdskraft. Foreningen består af ca. 150 medlemmer (kan være familier), og vores formål er beskrevet i vedtægterne sådan:

§3.
Foreningens formål er at samle beboerne på Jystrup-egnen om emner af fælles interesse.
Foreningen må prioritere formidlende kontakt om emner af lokal interesse overfor det kommunale styre i Ringsted meget højt.
Bestyrelsen kan efter eget ønske nedsætte udvalg/arbejds-grupper til særlige opgaver. (red.: på denne måde er Søholmhusgruppen opstået).

Det daglige arbejde i foreningen udføres af bestyrelsen, der i øjeblikket består af 5 medlemmer : LINK . I løbet af første kvartal 2020 afholder vi generalforsamling, hvor bla. formanden er på valg –

§6 stk. 6 siger: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår med halvdelen hvert år.

Denne bestemmelse er formentlig (og meget klogt) lavet for at sikre, at der af og til kommer frisk blod ind i bestyrelsen. Jeg har valgt at udtræde af bestyrelsen og giver dermed plads til nye tanker, ny udvikling og energi, som Jystrup helt sikkert har brug for. Ud over funktionen som formand er det dermed også administratorfunktionen på http://www.jystrup.dk, der bliver ledig.

Vi går allerede nu i gang med at søge en person, der har interesse for drift og udvikling af websiden og som aktivt medlem af bestyrelsen at medvirke til foreningsarbejdet i Jystrup.

Vi forestiller os, at du er bosiddende i Jystrup eller omegn og er godt med, når det gælder IT – er du interesseret, hører vi meget gerne fra dig allerede nu. Skriv til post@jystrup.dk .

NB: du behøver ikke at være en IT-nørd 🙂

Er der i øvrigt andre, der har interesse i udvikling af Jystrup, kan vi kun opfordre til at møde op, når vi indkalder til generalforsamling i starten af det nye år. Der er plads i bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne – Torben Justesen tlf. 30251013

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.