HAVEDAG i Jystrup

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn inviterer til havedag i Jystrup

Tid: 21. september 2019         Sted: Stalden

Baggrunden er alvorlig. Det drejer sig om biodiversitet. Som det fremgår af medieomtale og bekymrende rapporter, er biodiversiteten i voldsom tilbagegang. Insekter forsvinder og dermed fødegrundlaget for mange øvrige arter. Økosystemerne er pressede og er ved at bryde sammen. Der er er ingen tvivl om menneskets indflydelse på denne udvikling.

Man kan føle sig magtesløs overfor dette. Formålet med Havedagen er at sætte fokus på, hvad vi selv kan gøre. Dette vil ske gennem teoretiske oplæg og praktiske eksempler.

Program:

Kl. 10.00: biolog Rikke Milbak fortæller om biodiversitet, udvikling, trusler, løsninger.

Kl. 11.00: Aiah Noack, Naturplanteskolen, fortæller om haver og haveløsninger, som understøtter biodiversitet.

Kl. 12.00: Tom Christiani viser pileflet i praksis. Vores sigte med det er bl.a. at reducere brug af plastik i haven.

Kl. 13.00: Biavler fortæller om bier, biavl og vores muligheder for at sætte ting i haven, som hjælper bierne.

Landsbyforeningen byder på kaffe/ the/ vand og lidt at spise undervejs.

Vi får et oplæg på højt teoretisk niveau om biodiversitet, og hvad der er ved at ske. Vi får derpå en praktikers oplæg til, hvordan man kan ændre have/ jordstykke/ grønne fællesarealer, så de understøtter biodiversiteten. Vi vil begrænse kørsel (co2 udledning) med haveaffald gennem øget selvkompostering. Vi vil se på pileflet i stedet for plastik til haveløsninger. Vi vil se på biavl – hvad kan der gro i haven, som giver bier og insekter fødegrundlag (oplæg fra erfaren biavler).

Arrangementet er støttet af Bæredygtighedspuljen i Ringsted Kommune, af Temaudviklingspuljen, som administreres af Landsbyforum og af Landsbyforeningen for Jystrup og omegn.

OBS! Tilmeldning skal ske på mail post@jystrup.dk eller

tlf. til Stef: 41196545 – oplys antal deltagere.

Vi vil også invitere folk fra vores nabolandsbyer til arrangementet.

En kommentar

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.