Brugsen i Jystrup

Generalforsamling i Brugsen

Jystrup Brugsforening afholder ordinær generalforsamling

onsdag d. 24. april kl. 19.00 – 21.00 i Stalden

Ved generalforsamlingens start vil der være et oplæg v/ Mikkel Sarbo. Mikkel er bestyrelsesmedlem i Brugsen, Hovedbanegården, der er en spændende butik. Mikkel er medlem af COOP AMBA bestyrelsen. Mikkel driver Tante T og Hallens Smørrebrød I Torvehallerne.

Dagsordenen er:

1. Valg af ordstyrer

2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner

3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering

4. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen fremlægger forslag om ændring i vedtægten om bestyrelsens størrelse og sammensætning

5. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1-3 suppleanter. Hvis der sker ændringer i vedtægten under pkt. 4, vil der skulle vælges i henhold til de nye vedtægter

7. Eventuelt

Regnskab er fremlagt i Brugsen.

Vel mødt Bestyrelsen

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.