Brugsen Jystrup

Meddelelse fra Brugsen

Kære kunder i Brugsen og medborgere i Jystrup

Tak for jeres mange kommentarer i forbindelse med, at vores brugsuddeler Christian Jensen fratræder om nogen tid. Vi har hørt fra hyppige kunder såvel som mere sjældne. Tak for det.

I Dagbladet onsdag kunne man på forsiden læse ”Landsby i chok: Bestyrelse fyrer afholdt brugsuddeler”. Vi har selv henvendt os til journalist Ulla Jensen, som har interviewet og skrevet sine artikler ud fra det. Hun mener Christian er fratrådt, men det sker så først om nogen tid.

Vi har ventet med at melde ud, fordi vi ikke ville have tilfældig info, rygter og snak til at sive ud, men netop gøre det helt klart, hvad der skulle ske – på en gang og til flest muligt. Christian har været forhåndsorienteret inden offentliggørelsen, ligesom organisationerne bag har været inddraget og har forhandlet færdig inden.

Som mange af jer ved, har bestyrelsen og uddeleren arbejdet fint sammen. Også ved dårlige regnskaber gennem nogle år har der været fuld opbakning til uddeleren! Vi har bakket Christian op hele vejen, men naturligvis klart sagt, at regnskabsforbedringer var tvingende nødvendige, hvilket Christian har været enig i. Nu er vi ved at kunne se enden af vejen – og det går ikke. Som eksemplet med Nørreby Daglibrugs viser  (http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2019-03-03-lokalbrugs-lukker-efter-122-aar ), skal der ikke meget til, før en sårbar forretning går under.

Så denne sag handler ikke om, at bestyrelsen ikke kan lide Christian eller andet personligt. Enhver kan se, at han er god til kunder og service. Også vi! Derfor blev han tilbudt en stilling med netop dette fokus, men det ønskede han ikke at tage imod.

Vi er ude i et spørgsmål om butikkens overlevelse. Bestyrelsen har foretaget disse handlinger i fuld enighed, ikke for at være modig eller spille arbejdsgiver, men af nødvendighed.

Bestyrelsen opfatter Brugsen som noget af det, der binder Jystrup sammen, så vi er en levende by. Sådan skal det også være i fremtiden. Vi vil opfordre til, at vi alle fortsat handler i Brugsen, og gerne mere end før. Butikken bør ikke lide under at der er mange meninger om den situation, som foreligger.

Du er velkommen i Jystrups Brugs – en butik, ikke en selvfølge.

Venlig hilsen, Bestyrelsen

Lone Lysehøj, formand, Skjoldenæsvej 36

Jan Vium, næstformand, Skjoldenæsvej 73

Katrine Mow, Lillevangsvej 10

Kathrine Lundsgaard, Langbrinken 6

Hanne Gammelby, Skjoldenæsvej 5

Lisbet Bang, Jystrup Vinkelvej 6Stef Kock Mogensen, Jungsøvej 20.

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.