Generalforsamling i Brugsen

Jystrup Brugsforening afholder generalforsamling

Onsdag d. 24. april 2019 kl. 19.00 i Stalden

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag fra medlemmer skal være formand Lone Lysehøj i hænde senest 11. april.

Forslag kan afleveres i Brugsen eller sendes på mail til: Jensen, Christian [04200] Christian.Jensen@daglibrugsen.dk eller Lone Lysehøj Lone@Lysehoj.dk

OBS: Der er ikke spisning i år. Brugsen serverer kaffe, the og kage.

En oplægsholder vil give sit bud på Brugsens rolle i fremtidens Jystrup. Mere herom senere.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Indsæt din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.