Stalden

Stalden  

Jystrup-Valsølille Sognegård “Stalden”
Sognegården Stalden blev i 1994 indrettet i en tidligere staldlænge i Jystrup præstegård med facader i granitsten. Her er 254 kvadratmeter til rådighed for diverse arangementer. (Udlejning dog kun til foreningsmøder, sammenkomster efter begravelser/bisættelser, kor- og orkesterprøver og koncerter). Der er plads til 65 spisende gæster. Spørgsmål om udlejning kan rettes til Sognegårdsværten.

Retningslinier for brug af Jystrup Valsølille sognegård, ”Stalden”
1. Sognegården bestyres af Jystrup og Valsølille menighedsråd og anvendes primært til folkekirkelige aktiviteter.
2. Til foreståelse af rengøring og evt. kaffebrygning mv. ved de afholdte arrangementer ansætter menighedsrådene en vært. Der udarbejdes særskilt beskrivelse af værtens opgaver.
3. I det omfang de ovennævnte aktiviteter ikke lægger beslag på lokalerne kan disse udlejes til lokale foreningsaktiviteter samt begravelseskaffe. Begravelseskaffe i Stalden er også mulig for ikke medlemmer af folkekirken, i det omfang der afholdes mindehøjtidelighed i Jystrup eller Valsølille kirkegårdskapel i forbindelse kapelsættelse dér. Udlejning til private fester er ikke mulig. Opstår der tvivl om,  hvorvidt udlejning kan finde sted til et bestemt formål, har menighedsrådene den endelige afgørelse.
4. Henvendelse om leje af sognegården sker til værten eller til formanden for Jystrup menighedsråd.
5. Enhver arrangør er ansvarlig for det benyttede, herunder oprydning og i øvrigt for, at lokaliteterne afleveres i samme stand som de modtages. For ituslået porcelæn eller andet inventar skal der betales erstatning.
6. Vedrørende øvrige udlejningsvilkår og priser henvises til separat bilag, som kan rekvireres hos værten for Jystrup Valsølille sognegård ”Stalden”.

En kommentar

Der er lukket for kommentarer.